CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN ALTAS CAPACIDADES: diagnóstico e intervención educativa (210 horas, 8 créditos ECTS)